תכנון וכתיבת תכניות עבודה

תכניות עבודה שנתיות הן תוצר של חשיבה אסטרטגית והן מהוות הוצאה לפועל של כלל הפעולות שהארגון מתכנן לבצע במהלך השנה הקרובה, כדי להגיע ממצב קיים למצב עתידי רצוי שאליו הוא שואף להגיע.

בין המושגים שנלמד ונחקור במהלך הסדנא: מטרות על ומטרות משניות, מצב קיים ומצב רצוי, יעדים ומדדי הצלחה, איתור בעיות שורש, בעלי עניין ושותפים עסקיים, אבני דרך, אתגרים, לו"ז ואחראים למימוש התוכנית הוצאתה לפעול הלכה למעשה.

במהלך הסדנא נלמד את משמעות תכניות העבודה ככלי עזר בתכנון וניהול, נבחן מהם שלבי בניית תכנית עבודה ונמשיג כל שלב תוך כדי בניית עבודה ענפית. נחקור ונתרגם את השלבים לעבודתם בפועל, כך שבסוף הסדנא כל מנהל יצא עם תכנית עבודה לשנה הקרובה.
​​​​​​​
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק