ניהול משברים ואירועים חריגים

”משבר הינו הפרת איזון בין מצב הדורש הסתגלות מחודשת, לבין המשאבים העומדים לרשותו של הפרט/ארגון לצורך זה ”(קפלן, 1964).

מצבי משבר ואירועים חריגים הינם חלק משגרת חיינו וחיי הארגון שלנו. המשימה העיקרית העומדת בפני מנהלים ואנשי מקצוע בעת משבר הינה כפולה: עליהם לייצב את המע' הרגשית- קוגניטיבית-תפקודית של האדם ו/או הצוות ומקבלי השרות הנוספים השרויים ומושפעים מהמשבר, לנסות להביאם לרמת התפקוד והתחושה העצמית המיטיבה, שהייתה להם בטרם פרוץ המשבר ובבד בבד לשאוף למנוף שיביא את העובדים והפונים לידי צמיחה אישית וארגונית ושינוי בכדי להשיג איכות חיים טובה יותר מזו שהייתה קודם.

"במקום שמתרחש השינוי אורב המשבר ובמקום שמתרחש המשבר יש סיכוי לשינוי"

בסדנא נכיר ונלמד סוגי משברים, כלים ומודל לניהול משברים ואירועים חריגים.

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק