ליווי הקהילה בבניית הסכמי אהדה והקמת צוות צרכים מיוחדים

טיפוח והובלת תחום בעלי צרכים מיוחדים בקהילה מהווים אתגר בקיבוץ בכלל, ובקיבוץ המתחדש בפרט. לצד אחריות הפרט למילוי צרכיו וצרכי בני משפחתו התלויים בו, קיימת מחויבות החברה לערבות הדדית בין חבריה ולקיום הוגן של פרטיה. מתח זה מאתגר לא אחת קהילות המחפשות את דרכן בין רצונן להבטיח את עתידם של בנים בעלי צרכים מיוחדים, לבין המציאות הקיבוצית המשתנה. קיבוצים רבים שואפים לממש הסכמים פרטניים המסדירים את מערכת היחסים בין הקיבוץ לבין האדם בעל הצרכים המיוחדים ומשפחתו.
​​​​​​​
אנו מציעים ליווי לקיבוצים בבניה ומיסוד הסכמי עקרונות לבעלי צרכים מיוחדים, בליווי בתהליכי בניית ההסכמות וההסדרים עם בני המשפחות, בגיבוש צוות בעלי צרכים מיוחדים ובאתגרים השונים המגיעים לפתחו. אנו מסייעים לממש חזון לפיו בעלי הצרכים המיוחדים זכאים להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ככל הניתן, תוך מתן מענה הולם למוגבלויותיהם, באופן שיאפשר להם לחיות את חייהם בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מתן אפשרות למיצוי מלוא יכולתם, וברוח "חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות". 


החברה הקיבוצית עברה ועוברת שינויים רבים ומשמעותיים בכל מישורי החיים. לצד השינויים נראה כי המעורבות החברתית והרגישות לאנשים המתמודדים עם משברים, קשיים, טראומות, מחלות כרוניות ובעלי צרכים מיוחדים שינו את פניהן, אך לא נפגעו במהותן ובחשיבותן, ואלה קיימים גם כיום בכל קהילה באשר היא, כל קהילה בדרכה.
משברי חיים, נסיבות מורכבות, נכויות וצרכים מיוחדים הינם חלק טבעי מהחיים בכלל ומנת חלקם של חברי ותושבי הקהילות שלנו. במדינת ישראל חיים כיום 1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2019). זהו מרקם אנושי טבעי המתקיים בקרבנו ובקהילות בהן אנו חיים. לתפישתנו, כדאי להיערך להתמודדות מיטיבה עם מכלול הקשיים והמורכבויות הקיימות בחיים לצד אנשים ומשפחות בעלות צרכים מיוחדים, בדרך מכבדת, עניינית מקצועית ושיטתית.

כאשר חבר קהילה נמצא במשבר פרטני או משפחתי, עומדת בפני מנהל/מזכיר/בעל תפקיד המנהלים ומטפלים במשבר משימה כפולה: תחילה, עליו לייצב את המערכת הרגשית, קוגניטיבית והתפקודית של האדם, המשפחה והסביבה השרויים ומושפעים מהמשבר, לסייע להביאם ליצירת איזון מחודש. בנוסף, עליו לשאוף להפוך את האירועים הקשים למנוף שיביא את האדם, משפחה, סביבה לידי צמיחה אישית וארגונית. האחריות המונחת על כתפי מנהל המשבר לדאגה לפרט, בד בבד עם הקהילה, דורשת עבודה מערכתית רבת משתתפים. בניית שיתופי הפעולה, חלוקת האחריות, ועבודת הצוות המיטבית היא עבודה עדינה וחשובה.
אנו עובדות שנים רבות  בתוך קיבוצים וקהילות קטנות בתחומי טיפול, שיקום, הדרכת מנהלים וליווי בעלי תפקיד לצד פיתוח וביסוס מענים חדשים רלוונטיים בתוך הקיבוץ. מתוך ניסיוננו פיתחנו מספר מענים מקצועיים, אנושיים ופרקטיים להתמודדות מיטיבה עם צרכים ואתגרים עכשוויים של קיבוצים וקהילות, בהתאמה אישית לכל קהילה.

​​​​​​​
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק