הנחיית והדרכת קבוצות

השימוש בעבודה קבוצתית הולך וצובר תאוצה כדרך מיטבית להתערבות, אם כקבוצת טיפול\תמיכה ואם כקבוצת למידה הנדרשת לפיתוח מיומנויות,קבוצת עמיתים או קבוצה העומדת בפניה משימה ארגונית.


עבודה קבוצתית יכולה להוות מרחב הולם לחיזוק כוחותיו האישיים, המקצועיים, גיבוש זהותו המקצועית של העובד המקצועי, בד בבד עם תרומה להתפתחות הארגון בו עובד.
הנחיית קבוצה הנעשית על ידי עובד מקצועי המתמחה בהנחיית קבוצות מתייחדת בכך שאין הוא משמש אך ורק ספק של ידע ומיומנויות מבחוץ, אלא בכך שהוא מאפשר, ואף מאיץ, תהליכים בין-אישיים ותוך אישיים מקצועיים.
בודה קבוצתית בארגון הינה בעלת השפעה רבה, לא רק על הנוטלים בה חלק ישיר, אלא גם על חלקיה האחרים של המערכת. מעצם קיומה מייצרת העבודה עם קבוצה בתוך מערכת דינאמיקה חדשה ושונה, אשר משפיעה על הגבולות הפנימיים, על המבנה הפנימי, ועל היחסים בתוך המערכת, באופנים מגוונים ומורכבים.
 
במסגרת הליווי ניתן לבחון קבוצות שונות לפי צרכי הארגון:
  1. הנחיית קבוצות הדרכה למדריכים שיקומיים\סמך מקצועי ועובדים מקצועיים.
  2. הדרכה על הדרכה לעובדים מקצועיים המנחים קבוצות.
  3. קבוצות למתמודדים בשירותים השונים בהנחיית קו משותפת:
1-קבוצות תמיכה.
2-קבוצות ממוקדות התערבויות שונות כדוגמת: ניהול מחלה והחלמה, סנגור עצמי, סטיגמה, הכנה לפרישה,גישת הכוחות ולמידה מהצלחות ועוד.
   
  • הקבוצות תתקיימנה בשירות עצמו, בהנחיית מנחות המתמחות בתחום ובשיתוף עם עובד מקצועי מתוך השרות.
  • בתום התהליך הקבוצתי, מנחות הקבוצה בשיתוף חברי הקבוצה יציגו בפני הצוות המקצועי מפגש למידה חוויתי על הנושא והתהליך שהמתמודדים עברו בקבוצה, במטרה לחבר את הצוות לתהליך של המתמודדים.
  • בחינה ויישום תהליך הטמעת ההתערבות הקבוצתית וחיבור בין החלקים הפרטניים והקבוצתיים בתוך הארגון.
  • יצירת תקשורת פתוחה ומקדמת בין חברי הקבוצה, למנחות הקבוצה עם העובד המקצועי הפרטני.
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק