הדרכת עובדים מקצועיים


גדילתו המקצועית של העובד המקצועי נשענת על ערכיו האישיים וניסיונו, לצד למידה והדרכה מובנית ומכוונת בהתאם לדרכו המקצועית. שימוש מיטבי במשאביו של העובד, בד בבד עם משאבי הארגון והקהילה, יבטיחו מימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי לטובת עבודה איכותית ואופטימאלית עם האנשים.
בתהליך ההדרכה יושם דגש על:
  • הקנייה,פיתוח,טיפוח ורכישת ידע, מיומנויות,אסטרטגיות וגישות תאורטיות.
  • התפתחות אישית\מקצועית.
  • פיקוח מקצועי.

מסגרת ההדרכה והליווי המקצועי כוללים:  
  • מפגשי הדרכה קבועים שיינתנו על ידי מדריכות מוסמכות. מסגרת ההדרכה תיקבע על פי צרכי העובד והארגון, והאתגרים העומדים בפניו.
  • המודרכים והארגון ייהנו גם ממפגשי העשרה ולמידה על פי בחירתם כחלק ממסגרת ההדרכה השוטפת.
  • ליווי מקצועי בתהליכי כתיבה, תיעוד והצגת התערבויות מקצועיות בעבודתו של המודרך, לשם הטמעה והעמקת הידע וביסוס הניסיון המצטבר. 
                             
​​​​​​​
הדרכת עובדים מקצועיים
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק