הדרכת מנהלים ובכירים

עבודת הניהול מצריכה ידע ומיומנויות של ניהול מקצועי, תפעולי וכלכלי,
התמודדות והובלת אירועים חריגים ומשברים, ניהול צוות עובדים רב מקצועי וזאת בשילוב יכולות יזמות, פיתוח וחדשנות.
הדרכת מנהלים כוללת התמודדות עם אתגרי הניהול השונים
בהתאם לשלב בו נמצא המנהל והשירות אשר באחריותו.

 
הדרכת מנהלים תתקיים במקום עבודתם ותכלול:
 • גיבוש זהות מקצועית כמנהל.
 • תורות וסגנונות ניהול.
 • ניהול ומנהיגות.
 • ניהול ממוקד תוצאות.
 • פיתוח שירותים ומענים חדשים ויחודיים.
 • ניהול אירוע חריג והפקת למידה.
 • תכנון מערך ההדרכה והעשרה  בשירות.
 • תקשורת אפקטיבית.
 • תכנון ויישום מטרות ויעדים.
 • ניהול עבודת צוות.
 • שיווק מקצועי ואיכותי של השירות.
 • ניהול משברים. 
 • יצירתיות בניהול ועוד.

במסגרת ההדרכה המנהל והארגון שבאחריותו ייהנו גם ממפגשי העשרה ולמידה על פי בחירה, ליווי בבניית תוכנית עבודה שנתית,
הכוונה בתהליך כתיבה ותיעוד של התערבויות מקצועיות, לצורך הטמעת הידע והניסיון של המנהל ושל הארגון. 

הדרכת מנהלים/ מנכ"לים/ יזמים חברתיים ניתנת על מדריכות בכירות.

הדרכת עובדים מקצועיים
 
גדילתו המקצועית של העובד המקצועי נשענת על ערכיו האישיים וניסיונו, לצד למידה והדרכה מובנית ומכוונת בהתאם לדרכו המקצועית. שימוש מיטבי במשאביו של העובד, בד בבד עם משאבי הארגון והקהילה, יבטיחו מימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי לטובת עבודה איכותית ואופטימאלית עם האנשים.
בתהליך ההדרכה יושם דגש על:
 • הקנייה,פיתוח,טיפוח ורכישת ידע, מיומנויות,אסטרטגיות וגישות תאורטיות.
 • התפתחות אישית\מקצועית.
 • פיקוח מקצועי.

מסגרת ההדרכה והליווי המקצועי כוללים:  
 • מפגשי הדרכה קבועים שיינתנו על ידי מדריכות מוסמכות. מסגרת ההדרכה תיקבע על פי צרכי העובד והארגון, והאתגרים העומדים בפניו.
 • המודרכים והארגון ייהנו גם ממפגשי העשרה ולמידה על פי בחירתם כחלק ממסגרת ההדרכה השוטפת.
 • ליווי מקצועי בתהליכי כתיבה, תיעוד והצגת התערבויות מקצועיות בעבודתו של המודרך, לשם הטמעה והעמקת הידע וביסוס הניסיון המצטבר. 
 •  


 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק