הדרכת מנהלים ועובדים מקצועיים

 

 

הדרכת מנהלים ובכירים

         

הדרכת עובדים מקצועיים

עבודת הניהול בשירותי השיקום, בריאות ורווחה מצריכה כיום ידע ומיומנויות של ניהול מקצועי, שיקום וטיפול פרטני, ניהול תפעולי וכלכלי, התמודדות והובלת אירועים חריגים ומשברים, ניהול צוות עובדים רב מקצועי וזאת בשילוב יכולות ייזום, פיתוח וחדשנות.
הדרכת המנהלים כוללת התמודדות עם אתגרי הניהול השונים בהתאם לשלב בו נמצא המנהל והשירות אשר באחריותו.
 
הדרכת המנהלים תתקיים במקום עבודתם ותכלול:
• גיבוש זהות מקצועית כמנהל.
• תורות וסגנונות ניהול.
• ניהול ומנהיגות.
• ניהול ממוקד תוצאות.
  • פיתוח שירותים ומענים חדשים ויחודיים.
• ניהול אירוע חריג והפקת למידה.
• תכנון מערך ההדרכה והעשרה  בשירות.
• תקשורת אפקטיבית.
• תכנון ויישום מטרות ויעדים.
• ניהול עבודת צוות.
  • שיווק מקצועי ואיכותי של השירות.
• ניהול משברים. 
• יצירתיות בניהול ועוד.

במסגרת ההדרכה המנהל והארגון שבאחריותו ייהנו גם ממפגשי העשרה ולמידה על פי בחירה, ליווי בבניית תוכנית עבודה שנתית, הכוונה בתהליך כתיבה ותיעוד של התערבויות מקצועיות, לצורך הטמעת הידע והניסיון של המנהל ושל הארגון. תהליך הלמידה יוצג בימי עיון, ישיבות צוות ועוד.

הדרכת מנהלים\מנכלים\יזמים חברתיים ניתנת
על ידי גילה רשף
 
 
גדילתו המקצועית של העובד המקצועי נשענת על ערכיו האישיים וניסיונו, לצד למידה והדרכה מובנית ומכוונת בהתאם לדרכו המקצועית. שימוש מיטבי במשאביו של העובד, בד בבד עם משאבי הארגון והקהילה, יבטיחו מימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי לטובת עבודה איכותית ואופטימאלית עם האנשים.

בתהליך ההדרכה יושם דגש על:
• הקנייה ורכישת ידע, מיומנויות וגישות תאורטיות.
• התפתחות אישית\מקצועית.
• פיקוח מקצועי.

מסגרת ההדרכה והליווי המקצועי כוללים:  
• מפגשי הדרכה קבועים שיינתנו על ידי מדריכים מוסמכים. ההדרכה תתקיים במקום העבודה של המודרכים, מסגרת ההדרכה תיקבע על פי צרכי העובד והארגון, והאתגרים העומדים בפניו.
• המודרכים והארגון ייהנו גם ממפגשי העשרה ולמידה על פי בחירתם כחלק ממסגרת ההדרכה השוטפת.
• ליווי מקצועי בתהליכי כתיבה, תיעוד והצגת התערבויות מקצועיות בעבודתו של המודרך, לשם הטמעה והעמקת הידע וביסוס הניסיון המצטבר. תהליך התיעוד יוצג בימי עיון, ישיבות צוות או כמאמר, על פי רצון ויכולת המודרך והארגון בו עובד.
• ניתן יהיה לקבל פיקוח מקצועי יזום באמצעות תהליך של "מיון תיקים", במסגרתו ייבחנו באופן מקיף כלל תיקי האנשים אשר בטיפולו, קיומן והתאמתן של תוכניות שיקום, כתיבה מקצועית, ניהול תיק תקין ועוד.
סיכום התהליך יועבר בשיתוף המודרך למנהל השירות בארגון ללמידה והסקת מסקנות להמשך
                             

    ההדרכות ינתנו על ידי גילה רשף וצוות מדריכות מוסמכות.

 

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק