הדרכה "על קצה המזלג"

תיאוריה והלכה למעשה - "הדרכה, ניהול ומה שביניהם"
הסדנא מיועדת למנהלים אשר מדריכים אנשי מקצוע הנמצאים תחת אחריותם המקצועית
והתפקודית, ו/או לארגונים אשר רוצים לבחון ולשלב מנהלים ישירים בתפקידי הדרכה בתוך
הארגון.
בסדנא נעסוק ונדון באתגרים ובמשאבים הנעוצים במודל זה. נחשף למודל פרקטי ויישומי
המסייע ביצירת מרחב מקצועי וניטרלי אשר שם לנגד עיניו את "קדושת ההדרכה" ההכרחית
לצורך התפתחות ולמידה בתוך מרחב בטוח ומאפשר, וזאת לצד החזקת עקרונות ניהוליים -
פיקוחיים בארגון.

הדרכת אנשי מקצוע וצוותים
בחלק הראשון של הסדנא נעסוק בחידוד וביסוס ערכי ויסודות ההדרכה תאורטית והלכה
למעשה, זאת תוך חיבור למענים קיימים בארגון והתאמתם לצרכים העולים בשטח. בחלק השני,
נפנה ליצירת מערכי הדרכה ארגוניים הנשענים על משאבי הארגון, פיתוח יידע ושימורו בארגון
ע"י קיומה של תרבות ארגונית קבועה ובטוחה בתחום ההדרכה ופיתוח הידע המקצועי בארגון.

הדרכת צוותי מדריכים/חונכים/סומכים וסמך מקצועי
הסדנא מיועדת לאנשי מקצוע המלווים ומדריכים צוותי הדרכה, סמך, ליווי ושיקום ותעסוק
בלמידה של עקרונות יסוד בהדרכה והתאמתם לצוותים ע"י מודל הדרכה פשוט ופרקטי הניתן
לבססו ולהטמיעו בעבודה השגרתית בארגון. הסדנא מחוברת לסטנדרטים ולתקני ההדרכה
הקיימים במרחב המקצועי ובהתאם מייצרת עם המשתתפים מענה מובנה ויעיל לטובת
התמקצעות, התפתחות ולויאליות ארוכת טווח בארגון.

​​​​​​​
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק