דפוסי תקשורת והתמודדות מיטיבים במצבי שינוי, אי וודאות, מתח ומשבר

בסדנא נתמקד בקשיים, האתגרים וההזדמנויות של המציאות בה אנו עובדים. נשפר ונרחיב את יכולת התגובה וניהול התקשורת שלנו עם עצמנו ועם אחרים. יחד נלמד מודל רב ממדי להתמודדות עם מצבי דחק, לחץ ואי ודאות.

​​​​​​​ נזהה מהו הדפוס הדומיננטי שלי וכיצד לזהות את דפוסי האחר בכדי לסייע לו במצבי דחק בדרך המיטיבה עימו )לאו דווקא בדרך המיטיבה עבורי(. למידת המודל וזיהוי הדפוסים, מסייעים מחד בחיזוק הכרות דרכי התמודדות יעילות וחיזוקן, ומאידך – התבוננות על דרכי התמודדות מעכבות, הרחבה ולימוד של דרכים נוספות.
דפוסי תקשורת והתמודדות מיטיבים במצבי שינוי, אי וודאות, מתח ומשבר
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק