גישות פוסט מודרניות לשילוב בעבודה המקצועית בארגון

סדנא זו מיועדת לאנשי מקצוע מתחומי טיפול, שיקום, תעסוקה ובריאות בעלי תואר ראשון לפחות באחד התחומים.

נחשף ונרענן את היכרותנו עם גישות מקצועיות פוסט מודרניות הרלוונטיות לעבודה בתחום המקצועי - תיאוריה והלכה למעשה.

החשיפה לגישות תתקיים באופן חווייתי ויישומי לעבודה היומיומית, נכיר וניצור דרכי עבודה וכלים ליישומן וקידומן של גישות אלו כחלק ממערכו הערכי ומקצועי של הארגון.
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק