אתיקה מקצועית בארגונים חברתיים


​​​​​​​בהכשרה נכיר ונדייק יחד מהו קוד האתיקה בארגון שלכם, וכיצד הוא משתלב בעבודה היומיומית. דרך למידת יסודות האתיקה המקצועית, ושיתוף של ידע מהשטח – נזהה ונדייק מצבים של כשלים אתיים רגישים ומורכבים, ונלמד כיצד להתמודד עימם בדרך אדפטיבית אשר תאפשר למידה והתפתחות בארגון.

בהמשך, ילמדו המשתתפים מודל עבודה פשוט ויישומי לזיהוי וטיפול בכשלים אתיים הן מבחינה פרטנית והן מבחינה מערכתית. את הידע הנלמד במפגש נגבש לידע מוטמע בארגון במטרה ליצור בסיס ערכי אתי יציב, ברור ואחיד לכלל חברי הארגון.
אתיקה מקצועית בארגונים חברתיים
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק